Politika zasebnosti

Sodelavci Beodent d.o.o. skrbno varujemo vašo zasebnost in vaše osebne podatke. Namen Politike zasebnosti je, da vas obvestimo o varovanju vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov ter načinu upravljanja (zbiranja, obdelovanja ter uporabe) podatkov na spletu. S poslanim povpraševanjem, odločitvijo za koriščenje storitev v centru Beodent ali drugo prijavo izjavljate, da ste polnoletna oseba in da omogočate Beodent d.o.o., da zbira in obdeluje osebne podatke, ki jih posredujete. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij imate uporabniki sami. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov

Zbiranje in obdelava podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo in zbiramo le, če je to potrebno za uresničevanje namena, zaradi katerega smo podatke zbrali. Spletno mesto www.orthodental.si lahko obiščete brezpodajanja osebnih informacij, osebne in kontaktne podatke tako oddate le z izpolnitvijo in oddajo spletnih obrazcev za preglede. Z oddajo spletnega obrazca za posamezen pregled se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali. Osebni podatki, ki jih zbiramo so: ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov in pa želeni kraj obravnave, v kolikor nam te podatke posredujete. Osebne podatke potrebujemo za namen vzpostavitve stika z vami (dogovora za termin pregleda) in pa obveščanje o morebitnih pomembnih aktivnostih. Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal in za spremljanje ter prilagajanje oglaševanja. Upravljavec (Beodent d.o.o.) bo razen zgoraj navedenih podatkov izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve lahko zbiral podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve, ipd. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbiral datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi smo bili obveščeni o odjavi, spremembi podatkov ipd.

Namen in uporaba podatkov

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom (dogovor za termin pregleda, obveščanje in prejemanje drugih relevantnih informacij v zvezi z Beodent), za katerega ste nam jih posredovali in jih uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Pravna podlaga

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi soglasja, pogodbe (soglasja za zdravstveno obravnavo), zakonitega interesa ali veljavne zakonodaje.

Shranjevanje podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob oddaji spletnega obrazca, hranimo tako dolgo, dokler ne bomo prejeli zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Zahtevo lahko oddate pisno na elektronski naslov: info@beodent.si. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na dogodke. Po odjavi oziroma preklicu privolitve ali po poteku pogodbenega razmerja bodo podatki lahko ostali shranjeni v zbirki upravljavca še pet let. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse druge osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in v okviru zastaralnih rokov.

Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe. Osebnih podatkov, zbranih prek spletne strani, ne bomo posredovali v tretjo državo.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do:


• preklica privolitve,
• pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas,
• pravico do popravka netočnih podatkov,
• pravico do omejitve obdelave,
• pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov,
• pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter
• pravico do prenosljivosti podatkov.


Katero koli pravico lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite vaše ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo lahko pošljete po pošti na naslov: Beodent d.o.o., Ljubljanska cesta 3a, 3000 Celje ali preko e-pošte na naslov info@beodent.si.


Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z navedenimi osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Za potrebe zanesljive določitve identitete v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas lahko zahtevamo dodatne podatke. Ukrepanje lahko v posameznih primerih, ko identfikacija ni zanesljiva, zavrnemo. Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da je seznanjen in soglaša s spremembami in dopolnitvami.